محدودیت‌های تراکنش در میلی

سقف و کف تراکنش‌ها در هر دو واحد ریال و میلی بر اساس محدودیت‌های بانک مرکزی و قواعد مرسوم در صنف طلا و جواهر مشخص شده است. محدودیت‌های تراکنش در میلی را به تفکیک حساب‌های کاربران حقیقی و حقوقی در دو جدول زیر مشاهده می‌کنید.

جدول محدودیت‌های تراکنش ویژه کاربران حقیقی

حساب حقیقیکف روزانهسقف روزانهسقف ماهانه
واریز به کیف پول میلی۲۰۰٬۰۰۰ ریال۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید از میلییک میلی۵۰٬۰۰۰ میلی۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلی
فروش به میلییک میلی۱۰۰٬۰۰۰ میلی۳٬۰۰۰٬۰۰۰ میلی
برداشت آنی از کیف پول۲۵۰٬۰۰۰ ریال۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
برداشت روزانه از کیف پول۲۵۰٬۰۰۰ ریال۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
دریافت طلا۵٬۰۰۰ میلی
انتقال میلییک میلی۳۰۰٬۰۰۰ میلی۶٬۰۰۰٬۰۰۰ میلی

جدول محدودیت‌های تراکنش ویژه کاربران حقوقی

حساب حقوقیکف روزانهسقف روزانهسقف ماهانه
واریز به کیف پول میلی۲۰۰٬۰۰۰ ریال۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید از میلییک میلی۳۰۰٬۰۰۰ میلی۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلی
فروش به میلییک میلی۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلی۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلی
برداشت آنی از کیف پول۲۵۰٬۰۰۰ ریال۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
برداشت روزانه از کیف پول۲۵۰٬۰۰۰ ریال۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
دریافت طلا۵٬۰۰۰ میلی
انتقال میلییک میلی۵۰۰٬۰۰۰ میلی۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلی
دکمه بازگشت به بالا